Fórum zaměstnanosti 2019

Videozáznamy diskuzních panelů

Zahájení konference – budoucnost trhu práce ve střední Evropě

Organizuje: MPSV

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR
Ján Richter, ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR
Zoltán István Marczinkó, náměstek ministra, Maďarsko
Kazimierz Kubierski, náměstek ministryně rodiny, práce a sociální politiky, Polsko

Moderuje: David Klimeš

Prezentace Strategického rámce politiky zaměstnanosti ČR – budoucí výzvy a trendy trhu práce
Moderuje: Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV

01. Kvalifikovaná pracovní síla – kde ji najít?

Jak se připravit na úbytek produktivní složky obyvatelstva, jak podporovat aktivní stárnutí a celoživotní učení? Jaké jsou demografické predikce a jak si s tím poradí zaměstnavatelé?

• Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV
• Anita Grmelová, náměstkyně ministra, MZV ČR
• Kateřina Sadílková, generální ředitelka, ÚP ČR
• Bohumír Dufek, předseda, ASO
• Jan Rafaj – viceprezident, SP ČR

Moderuje: Pavel Štern

02. Flexibilní úvazky – jak k nim přistupovat?

Jaké bariéry brání častějšímu využívání flexibilních pracovních úvazků na českém trhu práce? Jaké jsou očekávané změny ve formách organizace práce a je potřeba tyto změny regulovat? Jsou na to zaměstnavatelé připraveni?

• Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka, ManpowerGroup ČR a SR
• Renata Kyzlinková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
• Jiřina Kunášková, zástupce ředitele rodinné politiky a odboru ochrany práv dětí MPSV
• Zdena Studená, FlexJobs
• Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies

Moderuje: Soňa Veverková

03. Vyplácí se aktivní politika zaměstnanosti?

Jsou nástroje APZ cíleny na klienty, kteří podporu skutečně potřebují? Odpovídá zaměření rekvalifikací potřebám trhu práce? Jaké jsou výstupy projektu zaměřeného na efektivitu APZ?

• Marcela Ottová, ředitelka, ÚP ČR – kontaktní pracoviště Česká Lípa
• Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora, Havířov
• Jiří Stodůlka, místostarosta města Frýdlant
• Dagmar Prošková, PZ Ústeckého kraje
• Květuše Hellmichová, ředitelka, PRO LITVÍNOV o.p.s.

Moderuje: Jaromíra Kotíková

04. Jaká je ideální výše minimální mzdy?

Jaká je důstojná výše minimální mzdy? Má regulace minimální mzdy dopady na ekonomiku? Jak je na tom ČR ve srovnání s ostatními státy EU?

• Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
• Josef Středula, předseda, ČMKOS
• Jan Zikeš, vedoucí tajemník, KZPS
• Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka, HK ČR
• Jitka Hejduková, ředitelka legislativně právní sekce, SP ČR

Moderuje: Michal Pícl

05. Umíme předvídat vývoj a potřeby trhu práce?

Jsou provázány potřeby trhu práce se vzdělávací soustavou? Jakou roli budou do budoucna hrát rekvalifikační programy a celoživotní vzdělávání? Jaká je role zaměstnavatelů v této oblasti?

• Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV
• Zdeněk Mužík, místopředseda, KHK v Plzeňském kraji
• Enzo Essenza, Škoda Auto
• Petra Bakajsová, ředitelka, ZŠ Livingston
• Michal Orság, ředitel, EDUkační LABoratoř

Moderuje: Tomáš Ervín Dombrovský

06. Význam vzdělávání pro naši práci?

Jaká je role dalšího vzdělávání pro trh práce? Vystačíme si v budoucnu s jednou kvalifikací? Jakou roli hraje v této oblasti stát a jakou zaměstnavatelé?

• Kateřina Sadílková, generální ředitelka, ÚP ČR
• Tomáš Ervín Dombrovský, analytik, Jobs.cz
• Lukáš Němec, poradce, ČMKOS
• Kateřina Valachová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• Miloš Rathouský, SP ČR

Moderuje: Jana Brabcová

07. Diskriminace na trhu práce a porušování pracovněprávních předpisů

Jaké jsou nejčastější projevy diskriminace na trhu práce? Existuje nebezpečí prohloubení prekarizace práce v souvislosti s technologickými změnami? Jaké jsou nejčastější nešvary v pracovněprávních vztazích?

• Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, SÚIP
• Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI
• Šárka Homfray, ČMKOS
• Robert Herák - Agentura pro sociální začleňování, ÚV ČR
• Bořivoj Novotný, ředitel odboru zaměstnanosti, ÚP ČR - krajská pobočka v Olomouci

Moderuje: Michaela Švejdová

Závěry 1. dne

Moderují: David Klimeš, Jiří Vaňásek

08. Sociální podnikání - příklady dobré praxe v oblasti zaměstnávání osob na trhu práce znevýhodněných

Diskuse s vybranými sociálními podniky reprezentujícími příklady dobré praxe v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob.

• Karel Rychtář, místopředseda, AZZP
• Vít Skála, jednatel společnosti PTL s.r.o.
• Stanislav Hyrák, koordinátor sociálních projektů, Přirozenou cestou
• Dolores Czudková, výkonná ředitelka, ERGON – sociální podnik, z.s.
• Marek Juha, výkonný ředitel, „…a máme pro Vás práci“

09. Společnost 4.0 – výzvy do budoucnosti

Jaké jsou očekávané výzvy na trhu práce v souvislosti s přicházející 4. průmyslovou revolucí?

• Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, MPSV
• Jaroslav Strouhal, náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, MV ČR
• Bohumír Dufek, předseda, ASO
• Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka, HK ČR
• Radim Hejduk, ČMKOS
• Jiří Holoubek, SP ČR

Moderuje: David Klimeš

10. Jak se máme vzdělávat

Diskuse s vybranými vzdělávacími institucemi reprezentujícími moderní výukové metody a technologie s vazbou na trh práce. Do diskuse budou zapojeni rovněž zástupci akademické sféry a zaměstnavatelé, kteří kladou důraz na odborné vzdělávání svých zaměstnanců.

• Dominika Pudlová, HR, Robertshaw
• Erika Konupčíková, manažerka vzdělávání ve spol. RENOMIA
• Petr Kazík, jednatel, spol. AHRA
Moderuje: Jana Brabcová

11. Práce 4.0 v praxi

Diskuse s vybranými zaměstnavateli reprezentujícími moderní výrobní postupy a s nositeli úspěšných podnikatelských projektů (start up).

• Ondřej Dufek, Flatio, s.r.o.
• Petr Šigut, Hlídačky.cz s.r.o.
• Jan Večeřa, výrobní ředitel, Koyo Bearings
• Vlastimil Cech, výrobní ředitel, Meopta-optika
• Filip Mikschik, Startup Jobs
• Pavel Pěnička, ředitel, Siemens Elektromotory Mohelnice
Moderuje: David Klimeš

12. Jak začlenit znevýhodněné osoby na trh práce?

Je každý zaměstnatelný? Jaké jsou nejčastější bariéry vstupu na trh práce? Lze zaměstnat zdravotně postižené na volném trhu práce?

• David Beňák, ředitel, Agentura pro sociální začleňování, ÚV ČR
• Václav Krása, předseda, NRZP
• Alena Gajdůšková, Výbor pro sociální politiku PSP ČR
• Pavel Štern, ředitel programů, Byznys pro společnost
• Petr Herynek, Ergotep – družstvo invalidů

Moderuje: Karel Rychtář

Závěry 2. dne

Moderují: David Klimeš, Jiří Vaňásek