Fórum zaměstnanosti

Trendy a výzvy na trhu práce 4.0


12. - 13. 11. 2019, Olomouc


Program konference

Fórum zaměstnanosti

Trendy a výzvy na trhu práce 4.0

Jak se promění trh práce během čtvrté průmyslové revoluce? Jaké výzvy to přinese?

Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Technologický pokrok umožňuje postupnou automatizaci výroby a digitalizaci práce. Lidské ruce čím dál tím častěji nahrazují roboti, stále více logistiky zvládají místo chytrých hlav počítače. Přicházející změny lze přirovnat k příchodu parních strojů na začátku 19. století. Některé dopady této nové „revoluce“ pozorujeme již dnes. Mají vliv jak na zaměstnanost a trh práce, tak především na životy lidí.
Společně musíme hledat odpovědi na otázky, jak se současným trendům přizpůsobit co nejlépe. Proto jsme připravili setkání, které umožňuje podívat se na trh práce z mnoha úhlů. Naším úkolem je nejen připravit kvalifikované pracovníky pro měnící se trh práce, ale zajistit pro ně i kvalitní pracovní podmínky.

První ročník Fóra zaměstnanosti navštívilo téměř 400 posluchačů

Děkujeme!

Během dvou dní proběhl mezinárodní úvodní panel na téma "Budoucnost trhu práce ve střední Evropě" a dalších 12 diskuzních panelů, kterých se účastnilo přes 80 vystupujících a téměř 400 posluchačů. Děkujeme za váš zájem.


Program konference ke stažení(PDF)

12. - 13. 11. 2019

úterý: 09:00 - 22:00
středa: 09:00 - 15:00

Clarion Congress Hotel

Jeremenkova 36, Olomouc

400 posluchačů

Kapacita konference byla naplněna. Děkujeme!

Občerstvení

Pro registrované bude během programu zajištěno občerstvení.

Akce se zúčastnili zástupci V4 a desítky odborníků:


...

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí, ČR

...

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí, ČR

Česká úřednice a politička, od července 2018 ministryně práce a sociálních věcí ČR, od března 2019 místopředsedkyně ČSSD. V letech 2002 až 2007 vystudovala magisterský studijní obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho Frankfurt v Německu a následně v letech 2014 až 2016 magisterský studijní obor politická ekonomie Evropy na London School of Economics ve Velké Británii.

...

Ján Richter

minister práce, sociálnych vecí a rodiny, SK

...

Ján Richter

minister práce, sociálnych vecí a rodiny, SK

Ján Richter vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a Strojnícky inštitút pri VHJ Strojárne. Manažérske skúsenosti získal Ján Richter v zlatomoraveckom CALEXE. Neskôr začal podnikať a riadiť združenie podnikateľov v Mojmírovciach a viesť obchodnú spoločnosť. Získané skúsenosti z manažovania následne zužitkoval v politickej praxi. V októbri 2007 sa stal doktorom práv na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2006 bol Ján Richter zvolený za poslanca NR SR. Od júla 2010 pôsobil ako opozičný poslanec a podpredseda Klubu poslancov NR SR za SMER – sociálna demokracia. Od roku zastáva funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

...

Kazimierz Kuberski

náměstek ministryně rodiny, práce a sociální politiky, PL

...

Kazimierz Kuberski

náměstek ministryně rodiny, práce a sociální politiky, PL

Je právník, získal rovněž titul MBA. Od roku 2002 byl expertem ve Výzkumném středisku Adama Smithe. Od roku 1993 pracoval v Úřadu hlavního města Varšavy, kde zastával funkci zástupce ředitele odboru sociální politiky a zmocněnce primátora pro program „Varšava bez bariér“. V letech 2005-2008 byl náměstkem ministra práce a sociální politiky, kde měl v gesci mezinárodní vztahy, sociální dialog, migraci a nevládní organizace. Od roku 2008 byl ředitelem odboru zahraničních věcí kanceláře prezidenta Polské republiky a v posledních třech letech pracoval jako ředitel Úřadu pro spolupráci s polskou diasporou a polskými krajany.

...

Zoltán István Marczinkó

Státní tajemník pro prac. trh a obch. vztahy, Maďarsko

...

Zoltán István Marczinkó

Státní tajemník pro pracovní trh a obchodní vztahy, Maďarsko

2014-2018: státní tajemník pro prioritní obchodní vztahy
2013-2014: ředitel obchodního úseku a vývoje produktů, Széchenyi Commercial Bank
2013-2014: člen Dozorčí rady, Hungarian Export Import Bank
2011-2013: vedoucí korporátního centra pro obchod, Budapest Bank
2000-2010: manažer účetnictví, Budapest Bank, Szigetszentmiklós Account
1999-2000: Network Leader / manažer centrálního účetnictví, HBW Express Savings (v současnosti Magnet Bank)
1998-1999: manažer účetnictví, HBW Express Savings Cooperative Ceglédi Account
1996-1998: projektový partner pobočky Modernization Project Budapest Bank
1992-1996: vedoucí finančního úseku, Budapest Bank Plc., Dabasi Account
1988-1991: produktový manažer, Dabasi Printing House

...

Josef Středula

Předseda ČMKOS

...

Josef Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, hned po studiu nastoupil do Vítkovických železáren, kde pracoval v technických profesích. Po listopadu 1989 se podílel na vzniku nových odborů. V odborových funkcích působí od února 1990. V roce 1993 byl zvolen místopředsedou OS KOVO a v roce 2005 se stal jeho předsedou. V dubnu 2014 stanul v čele největší odborové centrály ČMKOS. Dlouhodobě aktivně působí v nejrůznějších pracovních týmech tripartity – RHSD. Je členem Řídícího výboru Evropské odborové konfederace. V roce 2019 byl zvolen do funkce viceprezidenta Evropské odborové konfederace (ETUC) Rád fotografuje, lyžuje, poslouchá hudbu a s oblibou ke své práci využívá facebook a twiter.

...

Jan Rafaj

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

...

Jan Rafaj

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jan Rafaj působí jako generální ředitel společnosti RESIDOMO spravující 43000 bytů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Je také viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. V minulosti pracoval pro ArcelorMittal a Válcovny plechu Frýdek Místek. Vystudoval práva na Masarykově Universitě a MBA na Prague International Business School.

...

Jiří Vaňásek

náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti

...

Jiří Vaňásek

náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti

V roce 2004 absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni a téměř celou kariéru spojil s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kde se při nástupu na referentskou pozici metodiky a správního řízení v roce 2005 vypracoval na náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti, kterou spravuje od roku 2016. Na ministerstvu v průběhu 14 let vedl odbor služeb trhu, odbor odvolacích a správních činností v oblasti zaměstnanosti, odbor trhu práce a odbor nepojistných sociálních dávek. V roce 2011 – 2016 byl zástupcem náměstka pro zaměstnanost a v roce 2016 byl jmenován náměstkem pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Je spoluautorem komentáře k zákonu č 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ASPI 2010) a věnuje se přednáškové činnosti zákoníku práce, předpisech o zaměstnanosti a správním řádu.

...

Martina Štýbrová

ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

...

Martina Štýbrová

ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

Martina Štýbrová má bohaté zkušenosti v oblasti spolupráce s ústředními orgány státní správy, zástupci samosprávy, NNO, mezinárodními organizacemi, zástupci EU, v oblasti podpory rodin a zaměstnanost znevýhodněných skupin na trhu práce. Podílela se na přípravě Zprávy o rodin a Koncepce rodinné politiky. Příprava zadání výzkumů v oblasti kvality života rodin, vyhodnocení opatření rodinné politiky, práce s daty (zaměstnanost, GPG, pension gap, sociální indikátory, služby péče o děti). Příprava a implementace projektů financovaných z ESF (služby péče o děti: Dětské skupiny, Mikrojesle, Sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, 22 % k rovnosti). Hodnocení dotačních titulů v oblasti rodinné politiky a příprava koncepce dotační podpory rodin.

...

Zdenka Studená

Zakladatelka FLEXJOBS.CZ

...

Zdenka Studená

Zakladatelka FLEXJOBS.CZ

Zakladatelka FLEXJOBS.CZ, s vizí flexibilní pracovní kultury, která zvyšuje efektivitu firem i kvalitu života lidí. Bývalá personální ředitelka pivovaru Staropramen a globální HR ředitelka pro komerční organizaci v rámci MolsonCoors Brewing company. Nyní pracuje s českými startupy i mezinárodními korporacemi a pomáhá nastavovat HR procesy i efektivní systém spolupráce a vedení týmů na dálku. Trénuje a konzultuje remote leadership i HR procesy pro homeoffice, remote týmy a nové formy práce jako sdílené pozice apod. Polovinu své 15-ti leté kariéry trávila na pozicích v ČR a stejnou polovinu na pozicích pokrývajících několik zemí Ameriky a Evropy. Žila mimo ČR, v Rusku, v Belgii a v Německu.

...

Vlastimil Cech

Director Global Operations, Meopta – optika, s.r.o.

...

Vlastimil Cech

Director Global Operations, Meopta – optika, s.r.o.

Vlastimil Cech zastává pozici Director Global Operations ve společnosti Meopta – optika, s.r.o., kde je zodpovědný za řízení výrobních divizí, interní logistiky a plánování. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na logistické disciplíny a jeho srdeční záležitostí jsou informační a řídicí systémy. V průběhu své dvacetileté praxe měl možnost setkat se v různých společnostech z oblastí automobilového průmyslu, strojírenství a elektro s odlišnými přístupy k řízení procesů za podpory softwarových řešení. Od roku 2001 se specializuje na plánování a řízení diskrétních výrob. Momentálně se věnuje implementaci pokročilých SW s cílem digitalizace komplexních procesů, za které zodpovídá.

...

Martina Děvěrová

státní tajemnice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

...

Martina Děvěrová

státní tajemnice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

...

Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

...

Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
místopředseda řídícího výboru Národního rozvojového programu Mobility pro všechny
místopředseda Občanského sdružení Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
člen správní rady o.p.s. Praha 10 – provozovatel azylového domu Praha 10
člen správní rady Metropolitní univerzity Praha, o. p. s.

...

Lenka Simerská

gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI

...

Lenka Simerská

gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI

Socioložka a genderová expertka s více než 15ti letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, auditů, metodik a poradenství pro byznys i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. V letech 1998 až 2005 se podílela na vstupu témat žen střední a východní Evropy do procesů OSN. Kromě platové rovnosti se dlouhodobě zaměřuje na work-life balance čili nástroje pro slaďování práce a osobního života, využití plného potenciálu lidských zdrojů, a na genderová témata jako součásti společenské odpovědnosti. V roce 2014 rozšířila svou kvalifikaci o výcvik v koučování. Publikuje a je zapojena do mezinárodních profesních organizací a expertních skupin.

...

Petra Bakajsová

ředitelka Základní školy Livingston

...

Petra Bakajsová

ředitelka Základní školy Livingston

Petra je ředitelka Základní školy Livingston v Praze Čakovicích. Spolu se svým týmem tvoří školu, která připravuje děti na život v moderním světě.
Děti mají se své individuální učební plány a zaměřují se na klíčové kompetence pro rychle se měnící moderní společnost jako samostatný úsudek, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce, kritické myšlení, empatie, umění zvládat konflikty a přizpůsobit se novým situacím.
Mezi lety 2015 a 2018 působila jako certifikovaná lektorka pro Apple ve vzdělávání, kdy měla možnost spolupracovat s řadou škol a firem po celé České republice. Je členkou prestižní komunity učitelů a vzdělavatelů z celého světa Apple Distinguished Educators.

...

Šárka Homfray

právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací

...

Šárka Homfray

právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy téměř 10 let působila na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování, zabývá se mimo jiné nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Dlouhodobě spolupracuje s projektem 22% K ROVNOSTI. Je místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou Women´s Committee Evropské odborové konfederace (ETUC). Orientuje se i na budoucnost práce a její proměny, zejména ve spojení s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Zajímají ji stereotypy a generalizace a jejich vliv na náš život.

...

Filip Mikschik

zakladatel StartupJobs

...

Filip Mikschik

zakladatel StartupJobs

Filip Mikschik je absolvent Vysoké školy ekonomické, vystudoval informační systémy a technologie s vedlejší specializací marketing.
Během studia spoluzaložil studentskou organizaci, ve které pořádal přednášky zajímavých osobností z oboru informačních technologií a byznysu a kde také objevil svět startupů a začal pracovat pro startupový akcelerátor StartupYard.
Po měsíci ale zakládá pracovní portál StartupJobs.cz, který se stává jedničkou v Česku. V roce 2018 expanduje do Polska a o rok později rozjíždí globální expanzi projektu jako StartupJobs.com. Jeho firma byla vyhlášena v roce 2018 jako jedna z nejrychleji rostoucích v regionu střední Evropy společností Deloitte. Pravidelně o podnikání a startupech přednáší studentům VŠE či VŠEM.

...

Tomáš Ervín Dombrovský

hlavní analytik Jobs.cz

...

Tomáš Ervín Dombrovský

hlavní analytik Jobs.cz

Tomáš Ervín Dombrovský pracuje ve společnosti LMC, která vyvíjí například portály Jobs.cz, Prace.cz a Seduo.cz. Podstatnou část své energie věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost.

...

Lukáš Němec

poradce pro vzdělávání dospělých a celoživotní učení, ČMKOS

...

Lukáš Němec

poradce pro vzdělávání dospělých a celoživotní učení, ČMKOS

Lukáš Němec vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Politické teorie a soudobé dějiny. Nejprve pracoval šest let jako asistent pedagoga pro děti s poruchou autistického spektra. Od roku 2013 do roku 2018 pracoval jako koordinátor českého vládního programu MEDEVAC, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v zahraničí. Od roku 2019 pracuje pro Českomoravskou konfederaci odborových svazů v pozici poradce pro vzdělávání dospělých a celoživotní učení.

... a desítky dalších hostů